Bæredygtig dyrkning og produktion - Dansukker

Bæredygtig dyrkning og produktion

Bæredygtig dyrkning og produktion

Bæredygtig dyrkning og produktion

Sukkerroer er en miljøvenlig afgrøde. Under sukkerudvindingen genbruges vandet i roerne, og det der er tilbage af roen så som roeaffald og melasse bliver til værdifuldt dyrefoder. Vores Fairtrade-certificerede rørsukkerprodukter kommer fra Sydamerika og Afrika.

Næring fra jorden, energi fra solen

Næring fra jorden, energi fra solen

Med sine lange rødder, som kan strække sig så langt som to meter ned i jorden, er sukkerroer effektive til at udnytte de næringsstoffer, der findes i jorden. Dette reducerer behovet for gødning. Sukkerroens top kan sammenlignes med en solfanger, der omdanner solens energi til sukker.

Sukkerroer er også en effektiv metode til at tage vare på landbrugsjorden. Roerne dyrkes i vekseldrift og fortsætter med at vokse om efteråret, efter at andre afgrøder er blevet høstet. At dyrke sukkerroer på en mark, der ellers anvendes til korn, er en naturlig metode til at reducere mængden af ukrudt og forebygge plantesygdomme.

Hele roen udnyttes

Hele roen udnyttes

En sukkerroe indeholder cirka 16 % sukker, men som mange andre afgrøder har den også et højt vandindhold på omkring 75 %. Udvindingen af sukker forbruger en del vand, men heldigvis kan vi rent faktisk bruge det vand, der er i sukkerroerne. Ved at genbruge sukkerroens vandindhold op til 20 gange er vores produktion op til 90 % selvforsynende med vand.

Når sukkeret er udvundet af sukkerroerne, står vi tilbage med en fiberrig roemasse, som efter tørring og presning bruges i forskellige former for dyrefoder. Melasse er den sejtflydende sirup, der bliver tilbage i den sidste fase af produktionen, når de rene sukkerkrystaller dannes. Melasse bruges som et velsmagende og energirigt foder til blandt andet køer og heste.

Der er flere oplysninger om vores bæredygtighedsarbejde på sustainability.nordzucker.com

Ø-mærket og Fairtrade-mærket

Ø-mærket og Fairtrade-mærket

I modsætning til hvad mange tror, er der ingen forskel mellem sukkeret i sukkerroer og sukkerrør, og de to afgrøder giver et identisk slutprodukt. (Såkaldt råsukker er derimod karakteriseret ved, at sukkerkrystallerne har en del sukkervæske tilbage efter produktionen, hvilket giver råsukkeret den brune farve).

Det, der adskiller de økologiske sukkerprodukter fra vores ordinære produkter, er dyrkningen. Med økologisk dyrkning får jorden sin næring fra naturlige gødningsmidler, og al bekæmpelse af ukrudt sker manuelt.

Fra efteråret 2020 er Dansukkers økologiske produkter fremstillet af lokalt dyrkede sukkerroer. Produktserien indeholder ØKO Sukker, ØKO Flormelis og ØKO Brun Farin, alle tre produkter er fremstillet af Sukkerroer dyrket på danske og svenske marker. Det økolgiske sortiment inkluderer også ØKO Syltesukker og ØKO Lys sirup, som er fremstillet af europæiske økologiske sukkerroer i stedet for sydamerikanske sukkerrør. Dansukker har stadig økologisk rørsukker i sortimentet, det er  produceret af sukkerrør fra Sydamerika.

I Dansukkers sortiment er der også Fairtrade-mærkede sukkerprodukter, der er dyrket i Paraguay, Malawi og Mauritius. Når du køber Fairtrade-mærkede produkter, bidrager du til bedre arbejdsbetingelser og mere trygge sociale forhold for producenter og ansatte i de fattigere dele af verden.

Penge til huse, brønde og skoler

Penge til huse, brønde og skoler

Over 60.000 sukkerbønder i 19 lande har valgt at tilslutte sig Fairtrade. Et eksempel er Kashintula Cane Growers, som er et kooperativ bestående af 700 sukkerbønder i Malawi. Takket være Fairtrade-bonussen bor de fleste af disse bønder nu i murede huse med adgang til elektricitet i stedet for i lerhuse. Kooperativet har kunnet investere i nye brønde for at sikre vand til bønderne, og der er også indkøbt majsmel for at sikre, at familierne får mad i perioder med svær tørke.

Fairtrade-bonussen har også givet kooperativet mulighed for at oprette en ny skole for elever i 1.-8. klasse. Med den nye skole har børnene meget kortere til skole end før og adgang til computere. Kooperativet har også planer om at bygge en særlig udskolingsafdeling for piger for at forhindre, at pigerne bliver gift og får børn tidligt.

Læs mere om Fairtade-mærket sukkerdyrkning

Foto: Fairtrade Sverige

;